Kyrkoby missionssyförening i förs.h ti kl 13

ti 17.4 kl. 13.00

Terjärv församlingshem

Kyrkoby missionssyförening

Kyrkoby missionssyförening.