Pensionärsträff on kl 13 i församlingshemmet.

on 18.4 kl. 13.00

Terjärv församlingshem

Pensionärsträff i församlingshemmet.

Pensionärsträff