• https://www.forsamlingsvalet.fi/

  10.9.2018 11.32

  https://www.forsamlingsvalet.fi/

  Förhandsröstningen i församlingsvalet 6-10.11 på pastorskansliet varje dag kl 9-18.  Ennakkoäänestys seurakuntavaaleissa 6-10.11 kirkkoherranvirastossa joka päivä klo 9-18.

  Övriga förhandsröstningsställen på särskilt fastställda tider:

  Muut ennakkoäänestyspaikat ja ajat:

  Hästbacka byahem, Hästbackan kyläkoti, Kolamvägen 20, ti 6.11 kl 18.30-19

  Kolam byahem, Kolamin kyläkoti, Aspforsvägen 10, ti 6.11 kl 19.30-20

  Drycksbäck, Drycksbäckissä , hos Bengt Åsvik, Snårevägen 43, ti 6.11 kl 20.30-21

  Kortjärvi byagård, Kortjärven kylätalo, Kortjärvvägen 376, on 7.11 kl 18.30-19

  Högnabba byahem, Högnabban kyläkoti, Småböndersvägen 19, on 7.11 kl 19.30-20

  Småbönders skola, Småböndersin koulu, Småböndersvägen 667, on 7.11 kl 20.30-21.30

Alla nyheter »

RSS

Söndagens gudstjänst är kyrkans primära uppgift. Så har det varit sedan den kristna kyrkans första tid. De troende har mötts på Herrens dag för att lyssna till hans ord, för att fira den heliga måltiden, och för att be och lovsjunga. Från gudstjänsten har människor sedan sänts ut till ansvarstagande i världen.

Också i vår församling samlas vi till gudstjänst varje söndag och helgdag, vanligen kl.10.00. Var tredje vecka firar vi högmässa, (= gudstjänst med nattvard ) och ca. 6-7 gånger i året firar vi familjegudstjänst. I samband med större helger samlas vi också till gudstjänst ute i byarna.

Välkommen med i gudstjänstgemenskapen!