Kontakt


Britt-Marie Ahlsved
Dagklubbsledare

Barn

040 868 6906
Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv


Sixten Ahlsved
Fridagsavbytare

Vaktmästeri
040 868 6907
Hästbackavägen 1, 68700 TerjärvRonny Borgmästars
Kantor

Musik

040 868 6903
Hästbackavägen 1, 68700 Terjärv


Hanna Byskata
Diakon

Diakoni och hjälp

040 868 6904
Hästbackavägen 1, 68700 TerjärvJohanna Döfnäs-Matar
Ungdomsarbetsledare

Ungdomar

040 868 6905
Hästbackavägen 1, 68700 TerjärvRenginar Ilkova
Husmor

Husmorstjänster
045 656 9559
Hästbackavägen 1, 68700 TerjärvMayvor Pitkäaho
Kanslist

Ekonomi och administration, Information och kommunikation

040 868 6900
Hästbackavägen 1, 68700 TerjärvTimo Saitajoki
Kyrkoherde


040 868 6902
Hästbackavägen 1, 68700 terjärv