Grattis – ni ska gifta er!

 

Den kyrkliga vigseln är en gudstjänst där en kvinna och en man tar varandra till äkta makar och tillsammans med gästerna ber om Guds välsignelse över livet tillsammans.

Det sker offentligt med åtminstone två vittnen närvarande. Den kan hållas i kyrkan eller på annan lämplig plats, som bestäms i samråd med vigselförrättaren, som vid kyrkliga vigslar är en präst.

För att få vigas kyrkligt måste båda tillhöra den evangelisk lutherska kyrkan och vara skriftskolgångna eller att en är skriftskolgången medlem i evangelisk lutherska kyrkan och den andra tillhör kristet samfund med vigselrätt.

Ta i god tid kontakt till pastorskansliet för att boka kyrka. Före vigseln kontaktar brudparet den präst som ska viga dem för vigselsamtal. Under samtalet går prästen igenom praktiska detaljer och brudparets eventuella önskemål. Brudparet kan även träffar kantorn för att diskutera valet av in- och utgångsmusik, psalmsånger och eventuella solosånger.

 

Bröllopsbukett