Ni kan delta och påverka,

- Gudstjänstgrupper som hjälper till vid gudstjänsterna genom att läsa text, hälsa välkommen eller bära upp kollekt.

- Syföreningar runt om i byarna

- Deltagande i kyrkliga val, genom att rösta eller ställa upp som kandidat

- Läsmöten

- Olika grupper, t.ex. bönegrupper, eller vara med på olika samlingar, för ungdomar t.ex. ungdomssamlingar

- Sjunga i kör

- hjälpa till eller delta på bön och lovsång