Dopet

Dopet är ett dop till Kristus och syftar till ett liv i gemenskap med Frälsaren i den kristna församlingen. Barnet blir, som Jesus har sagt, fött på nytt genom vatten och Ande till Guds barn och Jesu Kristi medarvinge. I dopet ikläds barnet Kristus själv. Därför är dopet Guds stora ofattbara gåva till barnet.

De som låter döpa sina barn iklär sig samtidigt ansvaret att ge dem en kristen fostran och undervisning. Detta ansvar bärs gemensamt av föräldrar, faddrar och församlingen. Församlingen står i tjänst med dagklubb, söndagskola samt annan församlingsverksamhet.

De som döps skall ha minst två faddrar, vilka skall vara konfirmerade medlemmar av den evangeliska-lutherska kyrkan. Utöver dessa kan som fadder vara även medlemmar av någon annan sådan kristen kyrka eller kristet religionssamfund som godkänner vår kyrkans dop. Var barnet skall döpas, i hemmet eller i kyrkan, får ni själva bestämma.

Före doptillfället kan ni samtala med prästen om dopet s.k. dopsamtal. Dessutom bör ni fylla i en blankett, "Inskrivning av barn i befolkningsregistret", samt returnera den till pastorskansliet i samband med dopet. På blanketten kan ni fylla i barnets namn, barnets modersmål, faddrarnas namn och hemförsamling samt underteckna blanketten.

Vi hoppas att ni, liksom ert barn, känner er hemma i församlingens gemenskap!

Dopet