Kyrkoby missionssyförening i förs.h ti kl 13

ti 12.2 kl. 13.00

Terjärv församlingshem

Missionssyförening

Kyrkoby missionssyförening