TI 12.2 kl 18: Informations- och diskussionstillfälle i förs.h om utredningen av eventuell sammanslagning av församlingarna i Kronoby kyrkliga samfällighet. Utredningsman Clas Abrahamsson deltar.

ti 12.2 kl. 18.00

Terjärv församlingshem

TI 12.2 kl 18: Informations- och diskussionstillfälle i förs.h om utredningen av eventuell sammanslagning av församlingarna i Kronoby kyrkliga samfällighet. Utredningsman Clas Abrahamsson deltar.

TI 12.2 kl 18: Informations- och diskussionstillfälle i förs.h om utredningen av eventuell sammanslagning av församlingarna i Kronoby kyrkliga samfällighet. Utredningsman Clas Abrahamsson deltar.