Högmässa kl 10 i kyrkan, khden, kantorn, Stig Dahlvik, trumpet. Uppvaktning vid hjältegravarna.

sö 19.5 kl. 10.00

Terjärv kyrka

Högmässa

khden, kantorn, Stig Dahlvik, trumpet. Uppvaktning vid hjältegravarna.


Se också

sö 16.6 kl. 10.00

Terjärv kyrka

Högmässa kl 10, Ingvar Dahlbacka, khden, kantorn. 50-års konfirmanderna deltar.

Högmässa kl 10, Ingvar Dahlbacka, khden, kantorn. 50-års konfirmanderna deltar.