Ifall du vill lära dig mera, inspireras eller hitta god gemenskap så kom gärna med i någon grupp. Kontakta någon av oss anställda.

Nedan finns länkar till kyrkans sidor för dig som vill läsa och lära mera om den kristna tron.

Helgdagar / Kyrkoår med rytm Julen / Jesus – Gud på jorden Påsken / Jesus – levande Gud Pingsten / Jesus – vår Gud med oss

 
Lära och böcker Vad vi tror på Bibeln / Läs och slå upp med sökord Rättvisa och ansvar / Kyrkans etik Kyrklig ordlista Ekumenik / De kristnas enhet Religionerna möts / Dialog