Söndagens gudstjänst är kyrkans primära uppgift. Så har det varit sedan den kristna kyrkans första tid. De troende har mötts på Herrens dag för att lyssna till hans ord, för att fira den heliga måltiden, och för att be och lovsjunga. Från gudstjänsten har människor sedan sänts ut till ansvarstagande i världen.

Också i vår församling samlas vi till gudstjänst varje söndag och helgdag, vanligen kl.10.00. Var tredje vecka firar vi högmässa, (= gudstjänst med nattvard ) och ca. 6-7 gånger i året firar vi familjegudstjänst. I samband med större helger samlas vi också till gudstjänst ute i byarna.

Välkommen med i gudstjänstgemenskapen!