Församlingsrådets medlemmar

 

Timo Saitajoki (ordförande)

Mårten Byskata (vice ordförande)

Anita Forsbacka

Hans-Erik Furu

Tuula Furu

Greta Jakobsson

Christian Storrank

Lisen Söderbacka

Johnny Vidjeskog

 

Suppleanter:

Margareta Hansson

Yvonne Skytte

Stig Dahlvik

Torolf Nygård

Carita Byskata

Matilda Svartsjö