Grupper

Vår verksamhets grupper i församlingen hittas till vänster.

Ifall intresse finns att gå med i någon grupp, kontakta någon av oss anställda.