Bönegrupper

 

- Samtals- och bönegrupp varje tisdag kl. 19 i församlingshemmet

- Finskspråkig bibelgrupp samlas varannan vecka i de olika byarna

- Karagrupp samlas sporadiskt, se kyrkliga meddelanden i kyrkpressen

 

Kontakta diakonissan eller pastorskansliet om du är intresserad av att komma med i en grupp. Det finns också möjlighet att starta nya grupper ifall intresse finns.