Dagklubben

 

Dagklubben är för 4-5 åringar och samlas på måndagar, tisdagar och onsdagar. På måndagar i Småbönders, på tisdagar förmiddags- och eftermiddags grupp i församlingshemmet och på onsdagar en eftermiddagsgrupp i församlingshemmet.

Dagklubbsledaren är Britt-Mari Ahlsved, också ungdomsledaren Johanna Döfnäs är med.