Gudstjänstgrupper

I vår församling har vi något som kallas gudstjänstgrupper. Vid varje gudstjänst har en grupp hand om att hälsa välkommen, läsa texter, leda förbön, ta upp kollekt och andra liknande sysslor vid en gudstjänst. I grupperna planerar man veckan före gudstjänsten vad som ska göras och vem som gör vad för att hjälpa till.

Alla är välkomna med! Tag gärna kontakt med någon anställd vid intresse så får du veta mer.