Körer

Barnkören

- är tänkt för dig som går i lågstadiet (åk 1-)

- övning på torsdagar kl. 18 i förs.hemmet

- vi sjunger i familjegudstjänsterna, ordnar sångkvällar och avslutar alltid terminen men en körutfärd

 

Kyrkokören

- består i detta nu av ett 30-tals sångare i varierande ålder

- övning på onsdagar kl. 19 i förs.h.

- körens främsta uppgift är att medverka med sång i den egna församlingens gudstjänster

- kören ordnar också egna sångkvällar och konserter samt deltar i prosteriets och stiftets sångfester

 

Finska kören Mariat

- består av ca 15 sångare

- övning på måndagar kl. 14, förs.h.

- övning inför uppträdande

- sjunger vid de finska gudstjänsterna och mötestillfällena

 

Strängbandet

- består av ca 20 sångare och musikanter ( gitarrer, violin, zittra, harmonium7piano)

- övning inför uppträdande

- vi sjunger de gamla, kända strängbandssångerna vid olika mötestillfällen, främst i vår egen församling.

 

Är du intresserad att komma med och sjunga eller spela, tag kontakt med församlingens kantor (050 567 1560). Välkommen med!