Konfirmation

Under året tar konfirmand gruppen reda på mer om den kristna tron och vad tron på Gud innebär.
Man lär sig mera om sig själv och hur man lever ett kristet vardagsliv.

Konfirmations året avslutas med ett skriftskolläger och en konfirmationsmässa i Terjärv kyrka.

Inför konfirmationen hålls en övning när vi tillsammans går igenom allt som sker i kyrkan under konfirmationen. Under konfirmationsmässan välsignas konfirmanderna vid kyrkans altare och får fira nattvard tillsammans med församlingen.

 

- Skriftskolläger på Ohtakari 19-23.6.2016

- Konfirmationsmässa i Terjärv församling 3.7.2016  kl.11

 

       

 

För mera information om konfirmationen och konfirmationsövning, se länkar nere.

 

kyrkan