Diakoni

Diakonin jobbar med människor som behöver en "medvandrare".
Det kan vara frågan om sjukdom, sorg, ensamhet, problem av olika slag osv.
Diakonissan gör hembesök och har mottagningstid. Inom diakonin i vår församling ryms också en hel del annat t.ex. föräldra-barngrupp, familjearbete, väntjänst, sorgegrupper, internationell diakoni och mission.

Det finns möjlighet att få EU-bistånd i form av matvaror. Kontakta diakonissan, också om det är något du funderar på. Kontaktuppgifter hittas här.

 

Mission

Missionsintresset på vår församlings område är stort, här finns olika syföreningar som verkar ut i byarna och i kyrkbyn. De samlas till symöten, ordnar auktioner och andra punktinsatser.

Missionsstugan är öppen tisdagar 15-18, och lördagar 10 -13.
Verksamheten består av lopptorgsförsäljning, och olika punktinsatser som blomdag, skörde- och julförsäljning. De kläder som inte säljs sänds som humanitär hjälp österut.
En stor skara frivilliga arbetare ställer upp som klädsorterare och försäljare. Inkomsterna delas mellan Kenyamissionen och FMS.
  
Missionslunch ordnas varje år i församlingen. Ansvaret fördelas byavis.
 
Församlingen har en missionsdirektion som ansvarar för missionsarbetet. Ordförande är Lisen Söderbacka.
Är du intresserad av att delta i missionsarbetet i någon form, kontakta pastorskansliet.
 
Missionsstugan
Missionsstugan